Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποτελούν την πρώτη υπηρεσία στο Υπουργείο με αποκλειστική αρμοδιότητα τον πολιτισμό. Δημιουργήθηκε το 1965 με την ονομασία Μορφωτική Υπηρεσία, η οποία το 1992, μετά την αναβάθμισή της σε Τμήμα, μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες είναι η κυβερνητική υπηρεσία που έχει ως αποκλειστική της αρμοδιότητα τη συνεχή στήριξη της σύγχρονης τέχνης και του σύγχρονου πολιτισμού της Κύπρου. Αποτελεί τον επίσημο εκφραστή της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής. Ως τέτοια, είναι αρμόδια για την παροχή των αναγκαίων και απαραίτητων πόρων και υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ποικίλου φάσματος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τους καλλιτέχνες που ενεργούν είτε αυτόνομα (ως φυσικά πρόσωπα) είτε ως ομάδες είτε μέσα από πολιτιστικούς φορείς. Στο πεδίο αρμοδιότητας των Πολιτιστικών Υπηρεσιών εμπίπτει επίσης και η ευθύνη για τη λειτουργία σημαντικών πολιτιστικών κέντρων, ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε ετήσια βάση, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση διάφορων πολιτιστικών χώρων (π.χ. θέατρα, κινηματογράφοι και αίθουσες εκδηλώσεων).

Στην παρούσα φάση ο γενικότερος στόχος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
  • 1ο: την ανάπτυξη, ενίσχυση και προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς στην Κύπρο και το εξωτερικό,
  • 2ο: την ανάπτυξη των σχέσεων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με τα πολιτιστικά αγαθά και προώθηση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην πολιτιστική δημιουργία, και
  • 3ο: την αξιοποίηση του πολιτισμού ως ουσιαστικού στοιχείου των διεθνών σχέσεων και ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σε ό,τι αφορά στο μέλλον του πολιτισμού, η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στη σύσταση μιας αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Πολιτισμού, που θα διαχειρίζεται συνολικά όλα τα ζητήματα του τομέα. Αυτή τη στιγμή προωθούνται συγκεκριμένες μελέτες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες ώστε να ετοιμάσουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του ρόλου των Πολιτιστικών Υπηρεσιών μέχρι τον Αύγουστο του 2015 και τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον Πολιτισμό μέχρι τον Ιούλη του 2017.

Με τη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Πολιτισμού εκείνο που θα επιδιωχθεί μέσα από ένα ορθολογιστικό στρατηγικό σχεδιασμό είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων του Πολιτισμού. Ο ορθός ανασχεδιασμός αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μέσα από το πρόγραμμα μεταρρύθμισης, σε συνδυασμό τόσο με τους υλοποιήσιμους άξονες του προγράμματος διακυβέρνησης όσο και των υφιστάμενων πολιτικών θα βοηθήσουν στη δημιουργία κι ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων πολιτικής, διασυνδεδεμένων με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Όπως είναι ήδη γνωστό, στο θέμα των υποδομών, αρχίζουν το καλοκαίρι οι εργασίες στο κτίριο της ΣΠΕΛ για μετατροπή του σε επέκταση της Κρατικής Πινακοθήκης με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση το 2017.

Στο θέμα του Δημοτικού Θεάτρου, έγιναν οι διαδικασίες για τις αναγκαίες μελέτες με στόχο το 2015 να ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε μέχρι το τέλος του 2017 η ανακαίνιση να έχει πιθανόν ολοκληρωθεί. Για την Κρατική Βιβλιοθήκη γίνονται τώρα οι σχετικές συνεννοήσεις για χωροθέτησή της, ώστε το 2015, εάν είναι εφικτό, να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση της ανέγερσης της.

Επίσης, από πλευράς Κυβέρνησης γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχία της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός από την Πρόταση για την οικονομική ενίσχυση και τα χρονοδιαγράμματα, εγκρίθηκε και Πρόταση για δημιουργία επιτροπής από εκπροσώπους αρμοδίων Υπουργείων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Συγκοινωνιών και Έργων, Οικονομικών και Εσωτερικών), η οποία θα παρακολουθεί την πορεία του θεσμού. Παράλληλα, ο Οργανισμός Πάφος 2017 θα υποβάλει προτάσεις για έργα πολιτιστικής υποδομής τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Επίσης, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, μέσα από τα προγράμματα επιχορηγήσεών τους, θα στηρίξουν δραστηριότητες Φορέων που θα γίνουν στο πλαίσιο του θεσμού και έχουν ήδη θέσει υπό την ομπρέλα του Οργανισμού, όπως π.χ. το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.