Επιστημονικό Συνέδριο - Βιντεοπαρουσιάσεις

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Δρα Κυπριανό Δ. Λούη, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Καθηγητή Κώστα Καδή Βασικοί άξονες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας - Το ιστορικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου Ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο παρελθόν και στο παρόν, Δρ Παναγιώτης Κ. Περσιάνης, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
Συζήτηση - Ερωτήσεις, Συντονισμός: Κα Αίγλη Παντελάκη, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επίδραση οικονομικών παραγόντων στην επιλογή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο: Σύγκριση Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η επίδραση των κρατικών οικονομικών χορηγιών στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου, Δρ Ανδρέας Στυλιανού, Σύμβουλος Οικονομικών, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης Συζήτηση - Υποβολή ερωτήσεων, Συντονισμός Δρ Τάσος Μενελάου, Πρώτος Λειτουργός Τεχνικής Εκπαίδευσης
 
Όραμα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επόμενη δεκαετία, Καθηγητής Κώστας Καδής, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Συζήτηση - Υποβολή ερωτήσεων, Συντονισμός: Κύριος Χρίστος Χατζηαθανασίου, Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύνοψη συνεδρίου και κλείσιμο εργασιών, Δρ Ανδρέας Τσιάκκιρος, Λειτουργός Γραφείου Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου, Λειτουργός Γραφείου Γενικής Διευθύντριας