Ταξίδι στον χρόνο "50 χρόνια ΥΠΠ"

Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου έχουν ετοιμάσει και παρουσιάσει αφιέρωμα στην ιστορία του θεσμού της εκπαίδευσης με θέμα "50 χρόνια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού". 
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Ταξίδι στον χρόνο" στο ΡΙΚ σε δύο μέρη.

Το Α΄Mέρος παρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016 και καλύπτει σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς στην εκπαίδευση και στην παιδεία της Κύπρου, όπως η παιδεία της Κύπρου μέχρι την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διάφορες φάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, οι Κοινοτικές Συνελεύσεις και η ίδρυση του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία, η εισβολή του 1974 και οι συνέπειες στην παιδεία (εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές, κτιριακές εγκαταστάσεις).

Το Β΄Μέρος παρουσιάστηκε στις 9 Μαρτίου 2016 και καλύπτει σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς στην παιδεία, όπως η παιδεία μετά το 1974 με σημαντικότερο σταθμό την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι μετέπειτα εκπαιδευτικές αλλαγές, η ένταξη του πολιτισμού στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και η μετονομασία του Υπουργείου σε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ίδρυση των δύο νέων κρατικών πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαχρονικά και η ίδρυση του Μουσείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.