Γενικοί Διευθυντές

ΠΑΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 17.05.1965 - 11.06.1981
ΛΙΝΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 30.06.1981 - 25.05.1982
ΠΑΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 26.05.1982 - 08.08.1985
ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 08.08.1985 - 11.06.1989
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 12.06.1989 - 03.05.1990
ΠΑΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 14.05.1990 - 02.03.1991 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΤΖΗΝΑΚΟΣ 15.05.1991 - 30.04.1995
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 01.05.1995 - 31.03.2000
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 02.05.2000 - 30.11.2004
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 01.12.2004 - 09.01.2014
ΑΙΓΛΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚH 10.01.2014 - σήμερα