Επιστημονικό Συνέδριο - Παρουσιάσεις

Ονοματεπώνυμο εισηγητή Θέμα εισήγησης Αρχείο
Αβρααμίδου Λούση
Ευαγόρου Μαρία
Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών υπό το πρίσμα σύγχρονων μεταρρυθμιστικών προτάσεων
Δημοσθένους Γιώργος Μορφές και προοπτικές συνεργασίας κράτους και πανεπιστημίων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών: Κατευθύνσεις της Ε.Ε. και Κύπρος
Ηλιοφώτου Μαρία Οικονομική κρίση και επαγγελματική ικανοποίηση/δυσαρέσκεια στην εκπαίδευση
Θεοδώρου Ελένη Εκπαιδευτικοί επαγγελματισμοί, λόγοι και αναλυτικό πρόγραμμα: Αντιλήψεις και συνεπαγωγές για εκπαιδευτική αλλαγή
Καδής Κώστας Όραμα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επόμενη δεκαετία
Κασουλίδης Ανδρέας "Εσπευσμένη" ελληνοποίηση, εκπαιδευτική αυτονομία, πλήρης ταύτιση, σιωπηρή συμπόρευση: Εκπαιδευτικές πολιτικές στην μετα-αποικιακή Κύπρο (1959-1974)
Κουτσελίνη - Ιωαννίδου Μαίρη Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια: Μια ασύμβατη διαχρονική σχέση στην περίπτωση της Κύπρου
Μαρκάτζιης Ηλίας Επίδραση οικονομικών παραγόντων στην επιλογή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο: Σύγκριση μέσης γενικής
και τεχνικής εκπαίδευσης
Μιχαηλίδου Αθηνά Η επιμόρφωση και ενδοϋπηρεσιακή ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο κατά τον τελευταίο μισό αιώνα -
η μετάβαση από την ενημέρωση στην επαγγελματική μάθηση
Μούζουρου - Πενηνταέξ Έφη Εθνικά προγράμματα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Σολωμού Κώστας Εθνικά προγράμματα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Πασιαρδής Πέτρος Εκπαιδευτική ηγεσία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Παύλου Παύλος Οι ευρύτερες αντιλήψεις, οι πολιτικές εξελίξεις και οι θεσμικές μεταβολές ως παράγοντες ετεροκαθορισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο
Στυλιανού Ανδρέας Η επίδραση των κρατικών οικονομικών χορηγιών στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου
Χατζηγεωργίου Μαρία Εμπλεκόμενοι φορείς και παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος
της Κύπρου