Εμβληματική Εκδήλωση για τα 50χρονα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Έχει ολοκληρωθεί η συλλογή ηλεκτρονικών δηλώσεων για την Εμβληματική Εκδήλωση για τα 50χρονα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, ώρα 7:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία.