Επιστημονικό Συνέδριο

Στο πλαίσιο των 50χρονων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίηθηκε Επιστημονικό Συνέδριο που είχε ως θέμα «Πολιτικές και θεσμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια». Διεξήχθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015. Το συνέδριο απευθυνόταν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και σε οργανωμένα σύνολα, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η μορφή του συνεδρίου περιλάμβανε εισηγήσεις στην ολομέλεια και παράλληλες συνεδρίες, γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • H εκπαιδευτική πολιτική της τελευταίας πεντηκονταετίας
  • Ρόλος ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης/Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών
  • Διοίκηση της εκπαίδευσης/Οικονομικά της εκπαίδευσης
  • Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
  • Νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός-Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών