Συνάντηση Ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία

H συλλογή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τη Συνάντηση Ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία, θα ενεργοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2015