Συνάντηση Ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία

Έχει ολοκληρωθεί η συλλογή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τη Συνάντηση Ιδεών για την Παιδεία και τον Πολιτισμό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία.